Snacks

SNACKS

POHA
KANDA BHAJIYA
KANDA BHAJIYA PAV
MOONG BHAJIYA
BUTTER GRILL VADA PAV
BUTTER CHEESE GRILL VADA PAV
MAYONISE CHEESE GRILL VADA PAV
SABUDANA VADA
FARALI PATTICE
PUNJABI SAMOSA
SAMOSA PAV
JAIN SAMOSA
DAHI KACHORI
CHINESE SAMOSA
DHABELI
CORN PANEER ROLL
VADA
VADA PAV
SCHEZWAN VADA PAV
SCHEZWAN SAMOSA PAV
POCKET SAMOSA
PANEER CHILLY SAMOSA
KANDA SAMOSA
PAV
PARCEL
REAL PARCEL

CHAT CORNER

SEV BATATA PURI
DAHI PURI
PANI PURI
SAMOSA CHAT
CHOLE SAMOSA

SANDWICHES

VEG SAANDWICH
VEG CHEESE SANDWICH
VEG TOAST SANDWICH
CHEESE TOAST SANDWICH
MASALA TOAST
GRILL SANDWICH
CHEESE GRILL SANDWICH
MASALA GRILL SANDWICH
PANEER GRILL SANDWICH
NOODLES GRILL SANDWICH

FRANKIE

VEG FRANKIE
SCHEZWAN FRANKIE
VEG CHEESE FRANKIE
PANEER CHEESE FRANKIE
NOODLES CHEESE FRANKIE
CHINESE FRANKIE
CHINESE CHEESE FRANKIE